Chimney 囡囡

囡囡早排雙腳有個水泡,穿咗之後留咗一大個黑印,過咗好耐都唔散。同事就俾咗支喜療疤兒童專用配方,用咗2個星期,個印明顯淡咗,好開心!囡囡依家仲會日日主動叫我同佢搽喜療疤,話要快 D 完全冇晒個印呀!