Kathy

每次望到膝頭上條疤痕,就諗起上次踏單車跌親,縫咗3針。到咗夏天都唔敢著短裙短褲,怕俾人叫我刀疤陳。見到大家都話喜療疤好work就買支嚟用,個幾月後,條疤真係平滑咗好多,好開心呀!

Kathy_case